Giá sỉ Cá ngọc đế?

480.000 đ/kg

Vựa bán Cá chép giòn sống?

220.000 đ/kg

Vựa bán Con bò lui Phú Quốc?

liên hệ

Vựa bán Mực xà đại dương?

320.000 đ/kg

Vựa bán Ốc hương đá?

Cá bè lão loại 1?

140.000 đ/kg